,, W Zwoleniu ruszyła kampania na rzecz rodzin zastępczych'


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu wzięło udział w konkursie ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

W ramach konkursu na podstawie zawartego porozumienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ze Starostą Powiatu Zwoleńskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dotację celową w wysokości 40 000 zł na realizacje zadań wynikających z treści złożonej oferty pod nazwą: ,,Promowanie tworzenia niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych".

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:

,,Podjęcie działań, które będą miały na celu propagowanie rozwoju oraz pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych na terenie Powiatu Zwoleńskiego, poprzez organizowanie m.in. kampanii medialnych, spotkań integracyjnych z udziałem funkcjonujących rodzin zastępczych na terenie Powiatu Zwoleńskiego oraz kandydatów do pełnienia funkcji niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych".


Informacja wytworzona przez:
Damian Puk , w dniu:  09‑09‑2008 09:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamila Ciucias , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑08‑2009 11:34:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive