'Budowanie Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w 2009 r. w Powiecie Zwoleńskim'


Aktualności"Budowanie Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w 2009 r. w Powiecie Zwoleńskim"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w br. przystąpiło do konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 r. ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Po dokonanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ocenie projektów pod względem innowacyjności, uwzględniania potrzeb środowiska lokalnego, zgodności projektu z programem budowania powiatowego programu pomocy dziecku i rodzinie oraz prawidłowości kalkulacji kosztów, na podstawie Porozumienia Nr 8/7/2009 z dnia 03.07.2009 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Starostą Powiatu Zwoleńskiego, Powiat Zwoleński otrzymał dotację celową w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przedstawionych w projekcie "Promocja i edukacja w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej". Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w okresie 08-12.2009 r. W ramach projektu "Promocja i edukacja w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej" PCPR w Zwoleniu prowadzić będzie działania, których celem będzie propagowanie rozwoju oraz pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych na terenie powiatu Zwoleńskiego, poprzez organizowanie m.in. kampanii medialnych, spotkań integracyjnych z udziałem funkcjonujących rodzin zastępczych na terenie Powiatu Zwoleńskiego oraz kandydatów do pełnienia funkcji niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych. Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz procedury tworzenia i funkcjonowania rodzin zastępczych uzyskać można kontaktując się z:

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU
ul. Władysława Jagiełły 4
26-700 Zwoleniu
tel. (048) 676-33-89 w. 15
tel./fax (048) 676-36-23
e-mail: pomoc@zwolenpowiat.pl

Informacja wytworzona przez:
Barbara Śliwa , w dniu:  10‑08‑2009 13:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Puk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑08‑2009 13:53:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive