,,Aktywny samorząd'-WNIOSKI


Piktogram

Pilotażowy program "Aktywny samorząd” finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w roku 2018

 
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.


Uwaga Wnioskodawcy!

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie to  01.03.2018 rok dla Modułu I jak i Modułu II
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
1.    Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r.
2.    Modułu II:
       *    dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
       *    dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

 

Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 48 676 36 23 wew. 14.

Informacja wytworzona przez:
Kierownik PCPR - Barbara Śliwa , w dniu:  06‑09‑2012 11:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Puk , w dniu:  06‑09‑2012 11:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑02‑2018 13:57:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie