Search:
,,Aktywny samorząd'-WNIOSKI


Powiat Zwoleński w bieżącym roku podpisał umowę na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2014 roku, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Zapraszamy osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w programie i składania wniosków w ramach:
 
1. Modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 a) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 
c) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
 
d) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 
2. Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
 
Wnioski wraz z formularzami druków dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń, pokój Nr 6, a także na stronie internetowej www.pcprzwolen.pl w zakładce "Aktywny Samorząd".
 
Termin składania wniosków:
1.    Moduł I - od  1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r.
2.    Moduł II -do 30 marca 2014 r., do 30 września 2014 r.

 
Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń .
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 48 676 33 89 wew. 20. Osoba do kontaktu - Pani Bożenna Kozieł.
 
 
Załączniki do pobrania:
  1. Zasady przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd'' w 2014 r. w Powiecie Zwoleńskim.
  2. Wnioski do pobrania - Moduł I
  3. Wnioski do pobrania - Moduł II


» Moduł I
» Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym