Zarządzenie Nr 3/2009 Kierownika PCPR w Zwoleniu w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze w PCPR w Zwoleniu


Zarządzenie Nr 3/2009

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Zwoleniu

z dnia 18 marca 2009 r.


w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu


Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 11 ust. 1

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008 r. Nr 223,

poz. 1458),ustawy z dnia 22 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94

z późn. zm).


§ 1


Wprowadzam Regulamin naboru na wolne na stanowiska urzędnicze , w tym

kierownicze urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.


§ 2


Traci moc Zarządzenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Zwoleniu Nr 1/2006 z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.KIEROWNIK

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Zwoleniu


mgr Barbara Śliwa

Informacja wytworzona przez:
Damian Puk , w dniu:  08‑05‑2009 09:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamila Ciucias , w dniu:  08‑05‑2009 09:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2010 14:37:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie