Program wyrównywania różnic między regionami II materiał informacyjny 2012 rok


Program wyrównywania różnic między regionami II
materiał informacyjny 2012 rok

Powiat Zwoleński przystąpił do realizacji programu PFRON ,,Program wyrównywania różnic między regionami II w 2012 roku". Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujące regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W roku 2012 zarząd PFRON ustalił, iż realizowane będą następujące obszary:
Obszar A: wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny
Obszar B:
likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
Obszar C: tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
Obszar D: likwidacja barier transportowych
Obszar E: dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich
Obszar F: tworzenie warsztatów terapii zajęciowej
Obszar G: skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Program realizowany jest od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Realizatorami programu są jednostki samorządu terytorialnego, które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie


Starosta Zwoleński
Waldemar Urbański

Informacja wytworzona przez:
Starosta Zwoleński - Waldemar Urbański , w dniu:  08‑08‑2012 08:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Puk , w dniu:  08‑08‑2012 08:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑08‑2012 08:32:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie