Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu prowadzi nabór osób chętnych do udziału w projekcie unijnym PO KL pn. ,,My samodzielni"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu prowadzi nabór osób chętnych
do udziału w projekcie unijnym PO KL pn. ,,My samodzielni"

Poszukujemy osób, które przynależą do jednej z niżej wymienionych grup społecznych:

  • osoby niepełnosprawne o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności:
  • pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczo-wychowawczych (do 25 roku życia),
  • dzieci z rodzin zastępczych (15-18 lat).

Które spełniają następujące kryteria:

  • są osobami bezrobotnymi i/lub
  • są osobami nieaktywnymi zawodowo i/lub
  • są osobami zatrudnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
  • są osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • są osobami zamieszkującymi na terenie Powiatu Zwoleńskiego.
  • dotychczas nie korzystały z tego rodzaju wsparcia


Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu, ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń lub pod nr telefonu:
(48) 676 33 89 wew. 15, wew. 20, (48) 676 36 23.

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie ,,My samodzielni" będą przyjmowane
od 07.01.2013 roku do 31.03.2013 roku
w pokoju Nr 3 w godzinach 7.30-15.00

Informacja wytworzona przez:
Barbara Śliwa , w dniu:  07‑01‑2013 12:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Puk , w dniu:  07‑01‑2013 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2013 12:31:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie