Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika PCPR w Zwoleniu z dnia 17 marca 2009 rok w sprawie: kolejności rozpatrywania wniosków oraz ustalenia wysokości dofinansowania ze środków PFRON w TR w 2009 r.


Zarządzenie Nr 2/2009

Kierownika Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

z dnia 17 marca 2009 rok


w sprawie: kolejności rozpatrywania wniosków oraz ustalenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2009 rokuNa podstawie art.35a ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ) oraz § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. nr 230, poz. 1694 ).


zarządzam:§ 1


W związku ze znacznym niedoborem środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w stosunku do istniejących potrzeb w roku 2009 dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów przyjmuje sie zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od dnia 17.03.2009 roku.

KIEROWNIK

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Zwoleniu

mgr Barbara Śliwa

Informacja wytworzona przez:
Damian Puk , w dniu:  17‑03‑2009 14:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamila Ciucias , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2010 14:37:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive