Zarządzenie Nr 4/09 Kierownika PCPR w Zwoleniu z dnia 15 kwietnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w PCPR Zwoleń


Zarządzenie Nr 4/09

Kierownika PCPR w Zwoleniu

z dnia 15 kwietnia 2009 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na

wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 1,2, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ) w związku z § 4 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu (Zarządzenie Nr 3/2009 Kierownika PCPR z dnia 18 marca 2009 r.), z a r z ą d z a m c o n a s t ę p u j e:


§ 1


  1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do dokonania naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

  2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1. Pani Barbara Śliwa ; Kierownik PCPR - przewodnicząca komisji

2. Pani Elżbieta Lange ; Skarbnik Powiatu - członek komisji

3. Pani Marta Dróżdż ; Inspektor ds. kadr - członek (sekretarz komisji)§ 2


1. Komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą

o pracownikach samorządowych oraz regulaminem naboru obowiązującym

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko

pracy.

§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.KIEROWNIK

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

mgr Barbara ŚliwaInformacja wytworzona przez:
Damian Puk , w dniu:  17‑04‑2009 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamila Ciucias , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2010 14:38:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive